Smútočná sprava

09.06.2016 21:40

Dňa 1.6.2016 nás navzdy opustil náš predseda a priateľ Jozef Filip.

Česť jeho pamiatke.

Nech opdočíva v pokoji.